Ondernemen

Elk bedrijf met een raad van bestuur heeft wel een CEO en een CFO. Bovendien doet elk bedrijf aan duurzaamheid. Of wil haar bijdrage leveren. Tegenwoordig is een CSO ook nodig, een Chief Sustainability Officer. Maar nog meer Officers? Dat is in ieder geval niet economisch en misschien zelfs overdreven. JouwCSO helpt in de juiste maat.

Elke leidinggevende heeft vele taken en verantwoordelijkheden. Daar kan vaak duurzaam ondernemen ook nog eens bij. De wil is er wel want het valt niet meer te ontkennen: een duurzame bedrijfsvoering is essentieel. Zonder een goed duurzaamheidsbeleid ontstaat direct een achterstand. JouwCSO zorgt dat je weer meedoet.

Duurzaam ondernemen levert jezelf, het bedrijf, de omgeving, de klanten en de aarde veel op. Velen zijn daar al van overtuigd. Nu nog de echte aandacht die het verdient: JouwCSO.

Een Chief Sustainability Officer (JouwCSO)

 • neemt gewenst werk uit handen,
 • brengt kennis in,
 • zorgt voor beleid,
 • zorgt voor praktische en haalbare acties
 • en bespaart geld en milieu.

JouwCSO zorgt voor de opzet en uitvoering van een duurzaam beleid met oog voor praktische haalbaarheid.

 

Geen tijd genoeg om duurzaam te zijn? JouwCSO helpt!
Geen kennis van duurzaamheid? JouwCSO zoekt het uit!

Duurzaam beleid in uw bedrijf

 • 4 x winnen: goed voor uw klanten, bedrijf, medewerkers en de aarde!
 • uitgangspunten vanuit de goede en sociale gedachte.
 • profilering

ISO 14001 – Checklist voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De meeste bedrijven willen zich bezig houden met (verdere) verbetering van hun milieuprestaties. Met deze checklist kan een milieuzorgsysteem conform de internationale norm ISO 14001 opgezet en ingevoerd worden. Ook kan een milieuzorgsysteem op grond van ISO 14001 beoordeeld en verder verbeterd worden.
In vijf onderdelen:

 • milieubeleid,
 • planning,
 • implementatie en uitvoering,
 • controle en corrigerende maatregelen, en
 • beoordeling door de directie

kan de milieuzorg worden opgesteld.

ISO 26000 – Norm voor MVO
ISO 26000 is de nieuwe, wereldwijde norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze norm helpt organisaties met instrumenten en standaarden overzicht en structuur te geven. ISO 26000 biedt organisaties adviezen en handreikingen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen, MVO-aandachtsgebieden te prioriteren en MVO te implementeren op een manier die past bij de unieke kenmerken van de organisatie en de context waarin zij operenen

 

Oasis_NamInGeun_v20101120_n29_nam-in-geun