Weinig lidstaten stemmen voor importheffing zonnepanelen

Een meerderheid van de lidstaten (18 van de 27) heeft zich in een stemming tegen de naderende importheffing op zonnepanelen uit China uitgesproken. Frankrijk, Italiƫ, Spanje en nog een vierde lid zijn voor en vijf landen onthielden zich van stemming.

De stemming van de lidstaten is niet bindend voor de Europese Commissie. Deze kan op 6 juni nog steeds besluiten om de heffing in te voeren. Daarna moet in december de Raad van de Europese Unie nog instemmen, maar kan de heffing vanaf 6 juni al wel voorlopig worden ingevoerd. Maar nu een meerderheid van de EU-lidstaten tegen is lijkt het waarschijnlijk dat de Raad in december ook tegen de heffingen zal stemmen.

Achtergrond: er ligt een voorstel van Eurcommissaris Karel de Gucht om een importheffing van gemiddeld 47% op te leggen op Chinese zonnepanelen met als doel de Europese Markt te beschermen. Veel lidstaten, bedrijven en burgers zijn tegen dit voorstel omdat het de markt en werkgelegenheid zou schaden. En de panelen kunnen duurder worden. Er zijn ook al wel geluiden van constructies van Chinese fabrikanten die de heffingen kunnen omzeilen.

Bron: site Energiewaaier.nl